Zakres działania

G(+): S.pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae(błonica), Bacillus anthracis (wąglik), Clostridium tetani(tężec), Listeria

G(-): Neisseria meningitis (dwoinka zapalenia opon mózgowych), Neisseria gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki), beztlenowceInne: Treponema palidum (krętek blady), Actinomyces bovis (promieniowce bydlęce)

BENZYLOPENICYLINA

  Właściwości:
 • podaje sie pozajelitowo
 • źle przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego
 • w minimalnym stopniu metabolizowana
 • wydalana niemal w całości przez nerki
  Działania niepożądane:
 • drgawki
 • hiperkaliemia (K+)
 • nadwrażliwość (odczyny skórne, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny)
 • odczyn Herxheimera
 • zespół Hoigne’a
 • zespół Nicolai

FENOKSYMETYLOPENICYLINA

  Właściwości:
 • jej stężenie w surowicy jest 2x mniejsze od stężenia benzylopenicyliny
 • podawana doustnie
 • używana do kontynuowania leczenia po benzylopenicylinie

Penicyliny oporne na penicylinazy gronkowcowe

 1. Metycylina (jest wrażliwa na HCl)
 2. Nafcylina
  Właściwości:
 • silnie wiążą się z białkami surowicy
 • pełna oporność w obrębie grupy
 • indukują wytwarzanie penicylinaz
 • treść pokarmowa ma wpływ na wchłanianie z przewodu pokarmowego
 • należy używać tylko w zakażeniach gronkowcami wytwarzającymi penicylinazę

Penicyliny o poszerzonym zakresie działania

 1. AMINOPENICYLINY(są niewrażliwe na HCl)
  1. Ampicylina
  2. Amoksycylina
  3. znacznie lepiej z przewodu pokarmowego wchałaniają się estry ampicyliny:
  4. Bakampicylina
  5. Lenampicylina
  6. Piwampicylina
  7. Talampicylina
 2. AMIDYNOPENICYLINY
  1. Mecillinam
  2. Bakmecillinam
  3. Piwmecillinam
 3. KARBOKSYPENICYLINY
  1. Karbenicylina
  2. Tikarcylina
  3. Karfecylina
  4. Karyndacylina
 4. UREIDOPENICYLINY (wrażliwe na HCl, podawane pozajelitowo)
  1. Azlocylina
  2. Mezlocylina
  3. Piperacylina

Leki z grup KARBOKSYPENICYLINY i UREIDOPENICYLINY są stosowane w leczeniu zakażeń Pseudomonas aeruginosa.

Penicyliny oporne na β-laktamazy bakterii G(-)

 1. Foramidocylina (działa na Pseudomonas aeruginosa)
 2. Temocylina (nie działa na Pseudomonas aeruginosa)

Inhibitory β-laktamaz

 • Kwas klawulonowy + Amoksycylina
 • Kwas klawulonowy + Tikarcylina
 • Sulbaktam + Ampicylina
 • Tazobaktam + Piperacylina