Charakterystyka
 • półsyntetyczne antybiotyki o szerokim zakresie działania
 • działają bakteriobójczo, hamują syntezę ściany komórkowej bakterii
 • oporne na penicylinazę
 • wrażliwe na cefalosporynazę
 • wykazują oporność krzyżową z penicylinami izooksazolowymi oraz częściową z aminopenicylinami
 • kwasostabilne
 • oporne na działanie enzymów ustrojowych
 • mogą być podawane pozajelitowo lub doustnie

Są antybiotykami beta-laktamowymi. Mają budową chemiczną podobną do penicylin. Tak samo jak penicyliny posiadają czteroczłonowy pierścień beta-laktamowy, jednakże wiązanie beta-laktamowe cefalosporyn poddane działaniu penicylinaz trudniej ulega rozerwaniu.

Działania niepożądane
 • odczyny alergiczne, alergie krzyżowe z penicylinami
 • zapalenie żył i zakrzepy (podanie dożylne)
 • reakcja disulfiramowa (interakcja z alkoholem): cefoperazon, cefamandol, cefotiam
 • zaburzenia hematologiczne: neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza
 • uszkodzenie nerek
 • przejściowe zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
 • zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego OUN (omamy, drgawki)
 • Najwięcej zaburzeń ze storny przewodu pokarmowego wywołują cefalosporyny III generacji. Natomiast najmniej tego typu zaburzeń jest obserwowanych po przyjęciu cefalosporyn I generacji.
I generacja Działa na G(+) Słabo penetrują do płynu mózgowo-rdzeniowego
II generacja Działa na G(-), słabiej na G(+) Wydalane przez nerki w niezmienionej postaci
III generacja Silniej G(-), słabiej G(+) Wydalane przez nerki w niezmienionej postaci
IV generacja Działa na G(-) w tym na Pseudomonas aeruginosa oraz G(+) w tym penicylinooporne szczepy Streptococcus pneumoniae Podawane pozajelitowo