Posiadają pierścień β-laktamowy i hamują syntezę ściany komórkowej bakterii. Działają bakteriobójczo. Wyróżniamy:

 1. Penicyliny
 2. Cefalosporyny
 3. Karbapenemy
 4. Monobaktamy

Mechanim działania


Składnikiem budulcowym ścinay komórkowej jest mureina. Jest syntezowana
z kwasu N-acetylomuraminowego oraz N-acetyloglukozaminy przy użyciu enzymu transpeptydazy.  Antybiotyki β-laktamowe mają zdolność łączenia się z enzymem transpeptydazą w wyniku czego enzym ulega zablokowaniu a dalsza synteza ściany komórkowej jest niemożliwa.

  Mechanizmy działania:
 • unieczynnienie transpeptydazy
 • zmiany aktywności karboksypeptydazy
 • zmiany aktywności endopeptydazy
 • unieczynnienie inhibitorów hydrolaz

Enzymy z którymi łączą się antybiotyki β-laktamowe nazwywane są białkami wiążącymi penicylinę  (PBP - penicillin binding proteins).  Białka wiążące penicylinę odgrywają kluczową rolę w mechanizmie działania antybiotyków  
β-laktamowych oraz w oporności na tę grupę leków.

Oporność

Oporność na antybiotyki β-laktamowe może wynikać z występowania zmodyfikowanego białka PBP. Przykładem jest szczep gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA - methicyllin-resistant Staphylococcus aureus), którego charakteryzuje brak wrażliwości na antybiotyki z grupy β-laktamów. Szczep MRSA wytwarza zmienione białko PBP, które nie ma powinowactwa do antybiotyków β-laktamowych. Oznacza to, że antybiotyk nie ma możliwości połączyć się z enzymem i go unieczynnić. Szczepy MRSA są oporne na wszystkie leki należące do  grupy antybiotyków β-laktamowych.

  Mechanizmy oporności:
 • aktywne wypompowywanie leku z drobnoustroju
 • wytwarzanie β-laktamaz rozkładających leki
 • zaburzenia transportu leku do PBP
 • mutacja białka PBP