Przedstawicielami kromonów są kromoglikan disodowy i nedokromil. Stosowane między innymi jako leki przeciwalergiczne, mogą być podawane drogą wziewną.

Kromoglikan disodowy. Jest to pierwszy lek przeciwalergiczny działajacy zapobiegawczo, niemający znaczących działań niepożądanych. Kromoglikan disodowy działa poprzez ograniczenie przepuszczalności błony mastocytu dla jonów wapnia. W rezultacie następuje hamowanie uwalniania histaminy i innych mediatorów z komórki tucznej (mastocytu) w czasie reakcji antygen-przeciwciało. Lek ponadto uszczelnia drobne naczynia krwionośne i hamuje chemotaksje komórek zapalnych (neutrofili). Stosowany jest wyłącznie miejscowo do odskrzeli, na błony śluzowe nosa, do worka spojówkowego i przewodu pokarmowego. Wydalany jest wraz z moczem i żółcią w niezmienionej postaci.
Zastosowanie. Z powodzeniem stosowany jest w stanach alergicznych dróg oddechowych, spojówek, astmie oskrzelowej i alergii pokarmowej. Jedynym zauważalnym działaniem niepożądanym może być podrażnienie błony śluzowej, dlatego w wymienionych przypadkach lek można stosować nieograniczenie długo. Kompletnie nie działa w chorobach alergicznych skóry, dlatego nie podaje się go w postaci maści.

Nedokromil. Pochodna kromoglikanu sodowego, również hamuje degranulacje mastocytów. Mechanizm działania podobny do kromoglikanu sodowego.